Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia już po raz siódmy przyznało stypendia rosyjskim naukowcom na realizację badań w roku akademickim 2018/2019.

Laureatami stypendiów zostało 11 rosyjskich badaczy:

 • Rustam Biegieułow z Karaczajewo-Czerkieskiego Uniwersytetu Państwowego im. Alijewa prześledzi losy mieszkańców Północnego Kaukazu służących w wojsku polskim w latach 1918-1939.
 • Jekaterina Bołtunowa z Narodowego Uniwersytetu Badawczego «Wyższa Szkoła Ekonomii» wykorzysta stypendium na prowadzenie badań nad  tematem „Koronacja Mikołaja I w Warszawie 1829 r. i pamięć o polsko-rosyjskich stosunkach”.
 • Igor Greckij z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w ramach stypendium zajmie się tożsamością narodową i perspektywą rosyjsko-polskiego pojednania.
 • Marija Karagodina z Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk (Petersburg) podejmie badania cyrylickich prawno-kanonicznych ksiąg rękopiśmiennych przechowywanych w polskich zbiorach.
 • Andriej Korieniewskij z Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rostowie nad Donem będzie prowadził badania nad polskim spojrzeniem na podejście cywilizacyjne.
 • Igor Kotin z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego zajmie się studiowaniem naukowych kontaktów między rosyjskimi i polskimi indologami w drugiej połowie XX w.
 • Swietłana Mulina z Omskiego Uniwersytetu Państwowego im. F.M. Dostojewskiego prześledzi losy szlachty krakowskiej w Konfederacji Barskiej i na sybirskiej zsyłce.
 • Oksana Ostapczuk z Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie będzie prowadziła studia nad krajobrazem językowym i kulturalnym Podola w XIX w.
 • Natalia Stiepanowa z Państwowego Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie w ramach stypendium podejmie pracę nad tematem „Sztuka działania: główni bohaterowie. Na podstawie polsko-rosyjskiej sceny artystycznej drugiej połowy XX w.”
 • Anna Tarasowa z Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego wykorzysta stypendium na prowadzenie badań nad specyfiką kształtowania i rozwoju kapitału socjalnego w Polsce i Rosji.
 • Wiktoria Wasiliewa z Narodowego Uniwersytetu Badawczego «Wyższa Szkoła Ekonomii» dokona analizy porównawczej wojny polsko-bolszewickiej jako „miejsca pamięci” w polskiej i postsowieckiej kinematografii.

Łączna suma przyznanych stypendiów wyniosła 98 000 zł. 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej