Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży

Ponad 130 młodych ludzi z opiekunkami z całej Polski i Rosji w dniach 15-17 grudnia 2016 r. razem w mieszanych zespołach – pomimo różnic kulturowych i językowych – próbowali znaleźć wspólne rozwiązanie problemów. Cofnęli się też w czasie, by wcielić się w postaci sprzed stu lat i odnaleźć ślady Warszawy, która odeszła wraz z wybuchem II wojny światowej. To tylko kilka punktów z naszego programu warsztatów.

Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży

Gra miejska oraz ćwiczenia interaktywne i gry symulacyjne przygotowane przez trenerów z Pracowni Gier Szkoleniowych, polsko-rosyjskie zarządzanie kryzysowe i negocjacje – 3 dni intensywnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z całej Polski i całej Rosji – od Gorlic po Braniewo, od Kaliningradu po Krasnojarsk.

Nowoczesne gry symulacyjne Webmaster i Tree of Life pomogły przełamywać stereotypy, wspólnie szukać wyjścia z trudnych sytuacji i osiągnąć porozumienie pomimo barier językowych i różnic kulturowych i wiekowych. Nie tylko młodzieży, ale i dorosłym – opiekunom, którzy wraz z nimi będą uczestniczyć w zadaniach.

Webmaster to pozornie proste ćwiczenie, które wymaga dużego zaangażowania całego zespołu. Uczestnicy postawieni są przed wyzwaniem zbudowania sieci z dostępnych kolorowych lin różnej długości, mając za podpowiedź czarno–biały schemat. Jest tylko jedno możliwe rozwiązanie i tylko jedno możliwe podejście do wykonania zadania w fazie realizacji. Gra uświadomiła młodzieży, że wszyscy gramy do jednej bramki i wspólnie mamy wpływ na osiągnięcie danego celu.

Gra Tree of Life to epicka historia powstania świata, w której każdy decyduje o tempie nadchodzących zmian. Uczestnicy opracowują strategię, dzielą się obowiązkami i realizują zadania. W trakcie gry na naszych gości czekało wiele wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji. Młodzież oraz opiekunowie zbudowali nie tylko pozytywną i dynamiczną atmosferę, ale również o wskazali, jak wielką wartość ma współpraca w różnorodnym zespole.

Podczas gry miejskiej jej uczestnicy odkryli przedwojenną Warszawę – miasto, którego dzisiaj już nie ma. Spacer przedwojennymi szlakami pozwolił im ocenić, jak bardzo Warszawa się zmieniła. Ulice i miejsca, które istniały w Warszawie w przeszłości nabrały uroku dzięki barwnym opowieściom bohaterów gry. Gra miejska to sposób na odkrycie miejsca w sposób dynamiczny, atrakcyjny i przyjazny, ale przede wszystkim na integrację grupy i współdziałanie.

Partnerskie współdziałanie, poprawa wzajemnego zrozumienia, przezwyciężanie uprzedzeń to cele, które stawiamy sobie podczas warsztatów młodzieży – mówi Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. – Centrum już od 5 lat  inicjuje i wspiera działania na rzecz dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich, szczególny nacisk kładziemy na wymianę młodzieży, która jest ważnym instrumentem przeciwdziałania stereotypom obciążającym stosunki między sąsiadami.

Na koniec warsztatów zorganizowaliśmy dyskotekę dla wszystkich uczestników, wręczyliśmy również nagrody dla najlepszych drużyn w grze miejskiej, a uczennice z Artystycznej Szkoły dla Dzieci im. D. Bortniańskiego w Petersburgu zaprezentowały repertuar specjalnie przygotowany na nasze warsztaty.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej