Rosja i Bałkany. Związki realne i wyobrażone

Przedmiotem dyskusji były stosunki polityczne i kulturalne narodów bałkańskich i Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych wyobrażeń i potocznych mitów. Debata poświęcona była również kwestii swoistej asymetrii wzajemnych oczekiwań i sympatii, a także miejscu, zajmowanemu przez wątki bałkańskie w ideologii politycznej Rosji (od epoki Romanowów do chwili obecnej), w tym - projektom odbudowy Cesarstwa Bizantyńskiego i panslawizmowi, a także bałkańskim aspiracjom ZSRR i Federacji Rosyjskiej. Pretekstem do proponowanej dyskusji jawiła się niedawna publikacja WAL UW i Wydawnictwa DiG: The Image of Russia in the Balkans. Red. Jolanta Sujecka, Warszawa 2016 (=Colloquia Balkanica vol. 4).

NOTKI O GOŚCIACH

Prof. dr hab. Ilona Czamańska – historyk i bałkanistka, profesor UAM; kierownik Zakładu Bałkanistyki w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym UAM. Główny redaktor czasopisma Balcanica Posnaniensia. Acta et studia (od 1993); przewodnicząca Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu; członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz – historyk i dyplomata; profesor Wydziału „Artes Liberales” UW; kierownik Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales (LIBAL) i Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (Wydział "Artes Liberales" UW wraz z IH UW). Wydawca i główny redaktor serii Debaty Artes Liberales (Warszawa, WAL UW).

Dr. hab. Jędrzej Paszkiewicz – historyk i bałkanista; pracownik Zakładu Bałkanistyki w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym UAM.

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka – slawistka i bałkanistka, profesor Wydziału „Artes Liberales” UW i Instytutu Slawistyki PAN; kierownik Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” WAL UW; wydawca i główny redaktor serii Colloquia Balkanica (Warszawa, wyd. DiG).

Dr Hieronim Grala – historyk i dyplomata, pracownik Wydziału "Artes Liberales" UW; kierownik Komisji "Polono-Russica" (tamże). Członek Komisji Historyków Polski i Rosji; wydawca i główny redaktor serii "Pamiatniki istorii Wostocznoj Jewropy. Istoczniki XV-XVII ww." (Warszawa-Moskwa); profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (MAEL), członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej