„Polski Petersburg“ – mit czy rzeczywistość? Polacy nad Newą – czy ich dorobek wart jest udokumentowania? Jak pisać wspólną historię: Polacy i Rosjanie wobec wyzwań współczesności. Czy historia może być kluczem, czy raczej przeszkodą do wzajemnego zrozumienia?

Spotkanie poświęcone prezentacji portalu encyklopedycznego, realizowanego od 2015 r.  przez Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK) w Krakowie, przy współpracy  petersburskiej Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej im. Dymitra Lichaczowa.

W prezentacji będą uczestniczyli twórcy i współautorzy encyklopedii:

dr Mikołaj Banaszkiewicz

redaktor naukowy encyklopedii, historyk i rosjoznawca; absolwent UJ. Zajmuje się rosyjskimi tradycjami reformatorskimi, historią przedrewolucyjnego liberalizmu rosyjskiego (myśl polityczna i historiografia) oraz tzw. historią drugiego stopnia (rosyjskie „węzły pamięci”). Współpracownik działu recenzji czasopisma „Nowa Europa Wschodnia”.

dr Beata Nykiel

redaktor naukowy i prowadzący encyklopedii, historyk; absolwent UJ i Wydziału Historycznego Bilkent University w Ankarze (doktorat),  stypendystka Fundacji Lanckorońskich. Zastępca kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego MCK, w ramach którego m.in. koordynuje projekty związane z krajami Europy Wschodniej. 

Agata Wąsowska-Pawlik

historyk sztuki; absolwent UJ, stypendystka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven 1997, Departamentu Stanu USA 2004 i Tokyo University for Foreign Studies 2017. Wicedyrektora MCK ds. programowych, odpowiada za współpracę międzynarodową m.in. w zakresie zarządzania instytucjami dziedzictwa kulturowego oraz organizacji wystaw o charakterze muzealnym. Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, od 2013 roku zasiada w Radzie Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Ewa Ziółkowska

historyk kultury, absolwent  UW, wiceprezes Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie", członek jury Nagrody "Przeglądu Wschodniego". Autorka  wielu publikacji nt. Polaków na Wschodzie, m.in. „Petersburg po polsku” (Świat Książki, 2011).  

dr Hieronim Grala

historyk i dyplomata, pracownik Wydziału "Artes Liberales" UW; kierownik Komisji "Polono-Russica" (tamże). Członek Komisji Historyków Polski i Rosji; wydawca i główny redaktor serii "Pamiatniki istorii Wostocznoj Jewropy. Istoczniki XV-XVII ww." (Warszawa-Moskwa); profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (MAEL), członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN.


Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie przybycia: kolakowska@cprdip.pl

 

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej