Syberia oswojona

Jak wyglądał proces włączania się zesłańców w życie społeczeństwa Syberii i ich współdziałania z miejscową ludnością? Jaka jest obecnie ich postawa wobec własnej polskości oraz ich wizji przeszłości? W jaki sposób kultywuje się polską tożsamość narodową? Czy młode pokolenie widzi swoją przyszłość za Uralem? Punktem wyjścia do dyskusji była publikacja Swietłany Muliny „Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej”.

Proces adaptacji Polaków na Syberii, a także przekształcenia ich tożsamości od dość dawna stanowią przedmiot badań rosyjskich i polskich historyków. Już w pamiętnikach zesłańców możemy odnaleźć opisy polskich kolonii lub spotkań z rodakami, którzy wcześniej pojawili się na Syberii. Autorzy wspomnień chcieli widzieć w nich wzór i korzystać z ich doświadczeń, w jaki sposób można „przetrwać” na Syberii. (…) Istotne jest nie tylko opisanie zmian zachodzących wśród migrantów w warunkach przystosowywania się do życia w nowym społeczeństwie, ale także zbadania reakcji samego społeczeństwa na pojawienie się nie-Rosjan. (fragment książki „Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej” autorstwa Swietłany Muliny).
Uczestnicy:

dr Swietłana Mulina – pracuje na Omskim Uniwersytecie Państwowym im. Fiodora Dostojewskiego. Specjalizuje się w historii zesłań politycznych na Syberię oraz w stosunkach polsko-rosyjskich od XVIII do początku XX w. Autorka ponad 80 publikacji z zakresu historii Polaków na Syberii. Członek Omskiego Obwodowego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Rodzina”, Wolnego Towarzystwa Historycznego i Rady Naukowej Biblioteka Polsko-Syberyjskiej.  

 dr Piotr Marciniak – politolog i dyplomata, poseł na Sejm RP II kadencji. Ukończył studia na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował naukowo jako politolog, m.in. w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2005 był ambasadorem RP w Mołdawii. Później pełnił funkcję konsula RP w Irkucku, a następnie zastępcy ambasadora RP w Moskwie i konsula generalnego RP w Petersburgu.

 Prof. Wiesław Caban – historyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Laureat nagrody im. prof. Skowronka za książkę Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831–1873. W latach 2005-2008 dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej, a 2008-2012 prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek Komisji do Badań Diaspory Polskiej PAN. Zainteresowania badawcze: dzieje polskich zrywów niepodległościowych (w szczególności powstania styczniowego), stosunki polsko-rosyjskie w XIX i początkach XX w., przemiany społeczno-gospodarcze i kulturalne w Królestwie Polskim.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej