Jakim prawem...? Rzecz o prawie międzynarodowym po aneksji Krymu. 

Rosyjskie stanowisko względem prawa międzynarodowego oraz zasady integralności terytorialnej swoich sąsiadów stało się żywotną kwestią polityczną, prawną i interesującym problemem badawczym. Krym został nielegalnie zaanektowany – jakie są prawne możliwości wyjścia z tej sytuacji?  Co może prawo międzynarodowe, a czego nie należy od niego oczekiwać? Czy możliwy jest porządek międzynarodowy bez przestrzegania tego prawa?

Przyczynkiem do dyskusji była książka The Case of Crimea`s Annexation Under International Law – nowość wydawnicza Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwa Naukowego Scholar. Do debaty zaprosiliśmy trzech profesorów prawa międzynarodowego: Mykołę Hnatowskiego (Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie), Dino Kritsiotisa (Uniwersytet w Nottingham) praz Karolinę Wierczyńską (INP PAN). Dyskusję poprowadził Sławomir Dębski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). 

Uczestnicy:

Mykoła Hnatowski – profesor na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, od 2015 roku przewodniczący Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, a od 2007 r. redaktor naczelny „Ukrainian Yearbook of International Law”.

Dino Kritsiotis – profesor prawa międzynarodowego i twórca Centrum Praw Człowieka na Uniwersytecie w Nottingham, oraz kierownik wydziału Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Wykładał na Uniwersytecie w Hongkongu, Nowej Południowej Walii, w Melbourne i na Uniwersytecie w Kapsztadzie, jest stałym członkiem programu studiów magisterskich w zakresie prawa humanitarnego na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Karolina Wierczyńska – dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Sekretarz redakcji "Polish Yearbook of International Law". Współredaktorka książki "The Case of Crimea's Annexation under International Law".

Sławomir Dębski – doktor historii i politolog, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 2011-2016 dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Polski Przegląd Dyplomatyczny”. Specjalizuje się w polskiej polityce zagranicznej, polityce zewnętrznej UE, rosyjskiej polityce zagranicznej, stosunkach niemiecko-rosyjskich, w funkcjonowaniu NATO i zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz w historii dyplomacji.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej