Сrimean Crime – consequences for the international law and politics

Crimea`s annexation has caused a serious concern in Central and Eastern Europe. The Russian position toward international law and territorial integrity of its neighbours has become an urgent political, legal and research problem. Crimea is now occupied by Russia - what are the legal ways out of this situation?  What can and cannot be expected from international law? Is an international order possible without international law? We would like to start a discussion with the book "The Case of Crime's Annexation Under International Law", a new publication issued by the Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences and Scholar Publishing House.

Fot. Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium

 SPEAKERS

Łukasz Adamski, PhD, Deputy Director of the Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding since 2016. Historian and political scientist, specialist in Central and Eastern European history as well as in current political situation of Ukraine and Russia. In 2006-2011 he worked at the Polish Institute of International Affairs as an analyst and then as Programme Coordinator for Bilateral Relations in Europe. In 2014 he was Reporting Officer in OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. His works were published in academic journals and press.

Władysław Czapliński, professor, former Director (2004-2016) of the Institute of Legal Sciences, Polish Academy of Sciences in Warsaw. Visiting Professor at the universities in Paris, Nice, Frankfurt (Oder). Member of the Legal Consultative Committee on State Succession (London) and member of the German Association of International Law and French Association of International Law. Served as a government expert in arbitration proceeding and participated in proceeding before the European Tribunal of Human Rights in Strasburg and before the European Court of Justice in Luxemburg.

Mykola Gnatovsky, professor at the Taras Shevchenko National University of Kyiv, since 2015 Chairman of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, since 2007 editor-in-chief of the „Ukrainian Yearbook of international law”.

Peter Hilpold, professor of International Law, European Union Law and Comparative Public Law at the University of Innsbruck, Austria. He holds a Doctorate in Law and Master´s degrees in Economics, Industrial Management and Philosophy and is admitted to the Italian Bar. He has published widely (over 250 publications, including book, articles and contributions in academic journals, collective writings and commentaries) on International Law, Law of the European Union, International Economic Law and Financial Law. He is collaborating with several law journals as a co-editor or as a member of the scientific board (for example Austrian Review of International and European Law, Europa Ethnica, Hague Yearbook of International Law and Archiv des Völkerrechts).

Ernest Wyciszkiewicz, PhD, political scientist. Director of the Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding since 2016. Formerly Deputy Director of the Centre, Head of International Economy and Energy Security Programme and Senior Research Fellow at the Polish Institute of International Affairs (PISM), Managing Editor of “Evropa” Russian-language quarterly on European affairs (2003-2009). Tweets at @E_Wyciszkiewicz

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.