Hajp, sztos i okejaszki. Jak zmienia się język w Polsce i Rosji

Zapraszamy do rozmowy o współczesnym języku w gronie wybitnych specjalistów z dwóch krajów – prof. Jerzego Bralczyka i prof. Jacka Wasilewskiego oraz prof. Maksima Krongauza z Rosji. W trakcie spotkania chcemy zastanowić się jak zmienia się współczesny język polski i rosyjski. Pod jakim wpływem? Jak i czy powstają nowe słowa, a dlaczego inne wychodzą z użycia. Czy możemy zaobserwować jakieś wspólne trendy? Czy może wbrew globalizacji i wszechobecnym zapożyczeniom z języka angielskiego można mówić o cechach charakterystycznych jedynie dla któregoś z tych języków? Czy politycy i dziennikarze mówią i piszą poprawnie, jakich słów nadużywają i jak zmienia się język debaty publicznej? Czy znamy znaczenia słów, których używamy i czy często one ewoluują? Jakie są główne bolączki języka polskiego i rosyjskiego oraz jakie mamy perspektywy na przyszłość? Na te i inne pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas naszego spotkania.

Data: 21 stycznia 2019 (poniedziałek) godz. 18:00
Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy (Dom Braci Jabłkowskich), ul. Bracka 25, Warszawa, III piętro
Języki: polski i rosyjski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)
RSVP: kolakowska@cprdip.pl (ze względów technicznych będziemy wdzięczni za potwierdzenie przybycia)

UCZESTNICY

prof. Jerzy Bralczyk – językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy. Członek m.in. Rady Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Autor wielu słowników i publikacji z zakresu wiedzy o języku, m.in.: „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych" (1984), „Przestrogi i porady językowe dla dziennikarzy" (1984), „Język na sprzedaż" (1996), „Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka" (2001), „O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych" (2004). W latach 2001-2007 prowadził w TVP Polonia popularny program „Mówi się". Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. Maksim Krongauz — językoznawca, doktor nauk filologicznych. Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego w Instytucie Lingwistyki na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym (RGGU). Zajmuje się problemami semiotyki kultury i języka, gramatyki języka rosyjskiego, semantyki, teorii dialogu politycznego dyskursu, humoru. Opublikował ponad 200 prac naukowych (monografie, podręczniki). Autor książek „Русский язык на грани нервного срыва”, „Самоучитель олбанского” о języku rosyjskiego Internetu, „Слово за слово. О языке и не только” i inne.

dr Katarzyna Syska — doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, tłumaczka, absolwentka kultury Rosji i narodów sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca w Katedrze Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. W latach 2009–2011 wykładowca języka polskiego i literatury na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie. Autorka wielu artykułów o współczesnej rosyjskiej prozie i dramaturgii, monografii pt. „O neosentymentalnych tendencjach w najnowszej literaturze rosyjskiej”. Prowadzi m.in. zajęcia: „Życie kulturalne we współczesnej Rosji”, „Analiza i interpretacja tekstów literackich”, „Najnowsza literatura rosyjska”.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.