Lolotta i inne paryskie historie – czytanie performatywne fragmentu książki oraz premiera literacka

Lolotta i inne paryskie historie to pierwsza przetłumaczona na język polski książka rosyjskiej pisarki Anny Matwiejewej, finalistki prestiżowych rosyjskich nagród Bolszaja Kniga i Nacyonalnyj Bestseller. 25 lutego o godz. 18.00 będziecie mieć okazję poznać samą pisarkę oraz posłuchać (a nawet poczuć) fragmentu książki w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Poznaniu, którzy specjalnie dla nas ożywią tekst podczas czytania performatywnego!

Podobno każdy ma swój Paryż. Niezależnie czy chodzi o stolicę Francji, nowe osiedle czy rosyjską wioskę nazwaną tak przez Kozaków w XVII wieku. Paryż Matwiejewej przenika bohaterów, jest dla nich (nie)osiągalnym celem, traumą, ucieczką, ukojeniem, domem lub wygnaniem. Zmienia ich jednocześnie stając się bohaterem historii, jej spiritus movens. Z książki wyłania się także drugie miasto, Jekaterynburg. Miasto na granicy Europy i Azji, czasem surowe, chaotyczne i niebezpieczne, potrafiące jednak przynieść spokój. Matwiejewa tworzy uniwersalne i ciepłe opowieści, które momentami śmieszą, a czasem zostawiają gorycz w ustach. Umiejętnie operuje słowem, co pozwala płynnie zanurzyć się w jej świat. Sprawia, że łatwo przywiązać się do bohaterów, z którymi ciężko się rozstać. Nie ma tu jednak zbędnego patosu czy taniego sentymentalizmu. Tylko człowiek ze wszystkimi swoimi słabościami, w których możemy się przejrzeć.

Po czytaniu aktorskim zapraszamy na spotkanie z autorką oraz tłumaczami opowiadań, którzy są tutaj bardzo ważni! Bowiem książka, którą oddajemy w Wasze ręce jest wyjątkowa. Stanowi efekt projektu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pt. „Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu. Słowa na słowa”, stworzonego dla początkujących tłumaczy, którzy przez dziesięć miesięcy pracowali pod okiem wybitnych specjalistów nad tłumaczeniem dziewięciu opowiadań Anny Matwiejewej. W trakcie zajęć poznali cały cykl pracy tłumacza oraz tajniki procesu wydawniczego. Biorąc udział w wykładach na temat sztuki translatorskiej i literatury mogli pogłębiać swoją wiedzę i dopracować swój warsztat.

Wykształcenie nowego pokolenia świadomych i dobrych tłumaczy jest niezwykle ważne i wpisuje się w misję Centrum. Dialog polsko-rosyjski w dzisiejszych okolicznościach wydaje się możliwy (i niezwykle potrzebny) właśnie na niwie kultury. Ciężko jednak rozmawiać ze sobą i wzajemnie się zrozumieć bez znajomości języka i wytworów kultury sąsiada. Tłumacz staje się więc w tej sytuacji kluczowym aktorem pozwalającym na zrozumienie współczesnej Rosji.

Podczas spotkania chcemy porozmawiać o książce, ale także o samym procesie jej przekładu. Jak wyglądała praca, co było najtrudniejsze, z jakimi problemami borykali się tłumacze. Rozmowę chcemy poszerzyć o zagadnienie roli tłumacza w ogóle. Przecież dziś staje się on często ambasadorem autora, a nawet promotorem danej kultury. Chcemy też porozmawiać o współpracy autor-tłumacze z dwóch perspektyw.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet (Ratajczaka 38/40, Poznań)

Data:  25 lutego (poniedziałek), godz. 18.00

Uczestnicy:

Maria Rybarczyk,  Zbigniew Grochal, Karolina Głąb – aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu

Spotkanie z autorką i tłumaczami po czytaniu aktorskim:

Anna Matwiejewa, Krzysztof Tyczko, Patryk Zielonka, Polina Kozarenko, Michał Pabian – moderator

Współpraca: Biblioteka Uniwersytecka, Fundacja Plac Teatralny, Teatr Nowy w Poznaniu, Program Czytnik, Odział ZASP w Poznaniu

BIOGRAMY

Anna Matwiejewa - „Nie miałam wielkiego wyboru, już w dzieciństwie wiedziałam, że zostanę pisarką”, mówi o sobie Anna Matwiejewa. Urodziła się w 1972 roku. Mieszka w Jekaterynburgu, który bardzo często jest tłem lub bohaterem jej powieści. Na poważnie zaczęła pisać w latach dziewięćdziesiątych. Do dziś wydała 17 powieści i zbiorów opowiadań, które w Rosji cieszą się dużą popularnością. Była nominowana do prestiżowych rosyjskich nagród m.in Bolszaja Kniga i Nacyonalnyj Bestseller. Jej twórczość krytycy nazywają uralskim realizmem magicznym. Prozę Matwiejewej przetłumaczono na włoski, francuski, czeski, chiński i fiński. Lolotta i inne paryskie historie jest pierwszą książką autorki wydaną w języku polskim.

Polina Kozarenko - absolwentka polonistyki Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa oraz studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Językoznawczyni, redaktorka rosyjskiej sekcji portalu www.culture.pl, tłumaczka polskiej literatury na język rosyjski. W jej przekładzie ukazały się m.in. „Gottland” Mariusza Szczygła, eseje Andrzeja Stasiuka, sztuka „Ciała obce” Julii Holewińskiej. W latach 2006-2016 pracowniczka Instytutu Polskiego w Moskwie, w którym odpowiadała za projekty literackie, wydawnicze i edukacyjne. Wykładowczyni na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Niżnym Nowogrodzie, gdzie prowadzi cykle wykładów na temat dialogu kultur w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego oraz translatoryki. Współpomysłodawczyni szkoły dla początkujących tłumaczy z języka rosyjskiego Słowa na Słowa w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Krzysztof Tyczko – doktor nauk w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego, przedsiębiorca, nauczyciel języka polskiego dla obcokrajowców i języka rosyjskiego, tłumacz ustny i pisemny języka rosyjskiego. Lubi prowadzić samochód, spacerować i gotować.

Patryk Zielonka – ur. w 2000 roku. Uczeń lubelskiego liceum, finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego, początkujący tłumacz i poeta. Z zaangażowaniem stara się współtworzyć świat literatury. Prywatnie kolekcjoner winyli.

Michał Pabian – dramaturg, językoznawca. Związany z Teatrem Nowym w Poznaniu gdzie prowadzi projekt „Czytnik”. Interesuje się kolażem literackim i strategiami ‚mówienia’ w dramatycznych formach scenicznych. Do tej pory miał przyjemność współpracować z Marcinem Liberem, Wojtkiem Klemmem, Piotrem Ratajczakiem, Cezim Studniakiem, Marcinem Wierzchowskim, Natalią Korczakowską.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.