Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w dniach 6-7 listopada 2017 r. w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim zorganizowało międzynarodową konferencję, poświęconą dialogowi katolicko-prawosławnemu, w której udział wzięli wybitni znawcy tematu.

Prelegenci skoncentrowali się na analizie dialogu z perspektywy doświadczeń Polski i krajów ościennych, roli polskiej spuścizny kulturowej w tym zakresie, znaczeniu politycznym dialogu ekumenicznego oraz przypomnieniu poglądów Jana Pawła II na ten temat oraz ich recepcji w Rosji. 

W obradach wzięły udział uznane osobistości i eksperci z Polski, Włoch, Rosji oraz innych krajów, m.in. abp. Józef Kowalczyk, abp. Tadeusz Kondrusiewicz, prof. Mieczysław Marynowicz, pani premier Hanna Suchocka oraz prof. Andriej Zubow.

Fot. G. Gałązka

Program 

PL: Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawłą II do Franciszka.pdf

RU: Святой Престол в отношении к России и восточному христианству. От Иоанна Павла II до Франциска.pdf

EN: The Holy See toward Russia and the Eastern Christianity. From John Paul II to Francis.pdf

IT: La Santa Sede nei confronti della Russia e del cristianesimo di rito orientale. Da Giovanni Paolo II a Francesco.pdf

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej