Centrum w swoich publikacjach przykłada dużą wagę do transparentności procesu wydawniczego, dlatego badaczy zainteresowanych współpracą z wydawnictwem Centrum zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w powyższych zakładkach.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more