Kościół Unicki – dzieje idei

Kierownicy projekt prof. Andrzej Gil i prof. Ihor Skoczylas

W listopadzie 2016 r. CPRDiP zainicjowało nowy projekt badawczy, mający na celu pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu w okresie dawnej Rzeczypospolitej i w epoce porozbiorowej Kościoła Unickiego, dziś określanego jako greckokatolicki. To właśnie ocena przyczyn i skutków Unii Brzeskiej nie tylko dotychczas mocno dzieli historiografię rosyjską i polską, ale i wzbudza emocje opinii publicznej, a także stanowi jedną z największych przeszkód dla dialogu ekumenicznego katolików i prawosławia, zwłaszcza moskiewskiego.

  • Projekt zakłada przygotowanie na podstawie wielojęzycznej literatury, funkcjonujących w obiegu naukowym źródeł, oraz materiałów, które będą odnalezione w trakcie kwerend finansowanych przez CPRDiP, obszernej syntezy dziejów Kościoła Unickiego, wraz z refleksjami na temat wpływu istniejących mitów i nieporozumień związanych z unitami na dialog historiograficzny i ekumeniczny. Publikacja ukaże się w pierwszej połowie 2019 r.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej