Słowa na słowa. Polsko-rosyjska szkoła przekładu

I edycja szkoły rozpoczęła się w październiku 2017 roku, a zakończyła w czerwcu 2018 roku. W procesie naboru wybraliśmy dziewięciu początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski. Spotkaliśmy się dziesięć razy, by poznać cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru materiału do tłumaczenia, przez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwem.

Zdobytą wiedzę uczestnicy od razu wykorzystali w praktyce – podczas zajęć pracowali nad przekładem zbioru opowiadań Anny Matwiejewy, który został wydany na początku 2019 roku. Więcej o książce można przeczytać tutaj.

 Poznaj opinie uczestników szkoły! 

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more