Słowa na Słowa. Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza nabór na V edycję warsztatów przekładowych dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski.

Dzięki nam poznasz cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru tekstu do tłumaczenia, przez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwami. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystasz w praktyce – podczas zajęć pracować będziemy nad przekładem współczesnej rosyjskiej literatury, dotychczas nie tłumaczonej na język polski. Przekłady zostaną następnie wydane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Jeżeli chcesz zobaczyć, czym jest sztuka translatorska – ta szkoła jest dla Ciebie!

Warsztaty obejmą 9 spotkań weekendowych (sobota-niedziela). Każde nasze spotkanie podzielone będzie na dwie części: wykłady mistrzów, doświadczonych tłumaczy, redaktorów, wydawców, ekspertów z Polski i Rosji, m.in. Galiny Józefowicz czy Elżbiety Tabakowskiej i praca warsztatowa nad tłumaczonymi tekstami. Warsztaty potrwają od października 2021 r. do czerwca 2022 r. w siedzibie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie lub online.

Centrum pokrywa koszty udziału w warsztatach, materiałów, noclegu, a także wyżywienia podczas spotkań.

daty zjazdów
23-24.10.2021
27-28.11.2021
11-12.12.2021
15-16.01.2022
12-13.02.2022
12-13.03.2022
09-10.04.2022
14-15.05.2022
11-12.06.2022

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie do 4 października 2021 roku: trzech stron tłumaczenia wybranego przez siebie tekstu literackiego, wcześniej nie tłumaczonego, z języka rosyjskiego na język polski, wraz z tekstem oryginału; CV z krótką informacją o dotychczasowych publikacjach (dotyczy tłumaczy, którzy mają za sobą debiut wydawniczy); listu motywacyjnego, gdzie znajdziemy odpowiedź na pytanie: czego oczekujesz od warsztatów?

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: translator@cprdip.pl z dopiskiem „Słowa na Słowa”.

Poprzez przesłanie  aplikacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacji do projektu „Słowa na słowa. Polsko-rosyjska szkoła przekładu". Stanowi to jednocześnie potwierdzenie przyjęcia do wiadomości poniższej klauzuli informacyjnej.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more