IV edycja Słowa na Słowa. Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu

Dzięki nam poznasz cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wybór tekstu do tłumaczenia, przez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwami oraz teatrami. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystasz w praktyce – podczas zajęć pracować będziemy nad przekładem współczesnej rosyjskiej dramaturgii, dotychczas nie tłumaczonej na język polski. Przekłady zostaną następnie wydane przez Centrum Polsko- -Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w postaci antologii współczesnego rosyjskiego dramatu. 

 Warsztaty obejmą 9 spotkań weekendowych (sobota-niedziela). Każde nasze spotkanie podzielone będzie na dwie części: wykłady mistrzów, doświadczonych tłumaczy, redaktorów, wydawców, ekspertów z Polski i Rosji, m.in. Galiny Józefowicz, Jerzego Czecha czy Elżbiety Tabakowskiej i praca warsztatowa nad tłumaczonymi tekstami. Warsztaty potrwają od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w siedzibie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

daty zjazdów:

  • 24-25.10.2020
  • 14-15.11.2020
  • 12-13.12.2020
  • 16-17.01.2021
  • 13-14.02.2021
  • 13-14.03.2021
  • 10-11.04.2021
  • 15-16.05.2021
  • 12-13.06.2021

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more