Słowa na słowa. Polsko-Rosyjska Szkoła Przekładu - poznaj cykl pracy tłumacza!

W czerwcu zakończyliśmy zajęcia w ramach II edycji Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu Słowa na Słowa. Dzięwięciu młodych tłumaczy i tłumaczek przez dziewięć miesięcy pracowało nad przekładem dziewięciu rosyjskich opowiadań.

Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach zyskali unikalną możliwość poznania i przećwiczenia całego cyklu pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru tekstu do tłumaczenia, przez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwem. Zdobytą wiedzę  uczestnicy od razu wykorzystali w praktyce – podczas zajęć pracowali nad przekładem opowiadań współczesnych rosyjskich pisarzy, którzy wcześniej na język polski nie byli przekładani. Wyboru dokonała rosyjska krytyczka literacka Galina Józefowicz. Wydanie antologii planowane jest na początek 2020 roku.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more