Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza nabór na III edycję szkoły przekładu dla początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski.

Dzięki nam poznasz cały cykl pracy tłumacza: od rozeznania się w rynku wydawniczym i wyboru materiału do tłumaczenia, poprzez analizę tekstu literackiego, redakcję własnego przekładu, po aspekty prawne pracy tłumacza, pozyskanie dofinansowań i kontakt z wydawnictwem. Zdobytą wiedzę od razu wykorzystasz w praktyce – podczas zajęć pracować będziemy nad przekładem tekstów współczesnych rosyjskich pisarzy, dotychczas nie wydawanych w Polsce, które zostaną opublikowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w postaci książki. Jeżeli chcesz zobaczyć czym jest sztuka translatorska – ta szkoła jest właśnie dla Ciebie!Dla kogo?
Zapraszamy początkujących tłumaczy literatury z języka rosyjskiego na język polski, którzy są przed debiutem literackim lub mają na koncie nie więcej niż 5 publikacji.

Jaki jest format szkoły?
Warsztaty obejmą 9 dwudniowych spotkań (soboty i niedziele), które będą podzielone będzie na dwie części: spotkania z mistrzami, doświadczonymi tłumaczami, redaktorami, ekspertami z Polski i Rosji oraz praca warsztatowa nad tłumaczonymi tekstami.

Kiedy i gdzie?
Warsztaty potrwają od października 2019 r. do czerwca 2020 r., a zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie.

Terminy zjazdów:

  • 2019 rok: 26-27 X, 16-17 XI, 14-15 XII
  • 2020 rok: 18-19 I, 8-9 II, 14-15 III, 18-19 IV, 16-17 V, 20-21 VI


Co pokrywamy?
Centrum pokrywa koszty udziału w warsztatach, noclegi oraz wyżywienie (sobota: obiad, niedziela: śniadanie i obiad), natomiast koszty dojazdu pokrywają uczestnicy projektu.

Jak się zgłaszać?

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie do 22 września 2019 roku:

  1. CV z krótką informacją o dotychczasowych publikacjach (dotyczy tłumaczy, którzy mają za sobą debiut wydawniczy)
  2. Listu motywacyjnego, gdzie znajdziemy odpowiedź na pytanie: czego oczekujesz od warsztatów oraz dlaczego wybrałeś dany tekst do tłumaczenia?
  3. 1,5 strony tekstu tłumaczenia prozatorskiego tekstu literackiego (językiem oryginału musi być język rosyjski) w formacie .doc, .rtf lub .pdf. Do tekstu tłumaczenia prosimy załączyć oryginał tekstu w formacie .doc, .rtf lub .pdf (jedynie wybrany fragment). Tłumaczenie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

Zgłoszenia nie spełniające w/w wymogów formalnych będę odrzucane.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: translator@cprdip.pl z dopiskiem „Słowa na słowa”. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 4 października 2019 r.

Poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej aplikacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacji do Polsko-Rosyjskiej Szkoły Przekładu Słowa na Słowa. Stanowi to jednocześnie potwierdzenie przyjęcia do wiadomości poniższej klauzuli informacyjnej https://bit.ly/2Z43kO4.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more