IX Otwarty Konkurs w liczbach!

  • Na konkurs wpłynęły łącznie 52 wnioski, z czego dwa zostały odrzucone z przyczyn formalnych - jeden wpłynął po terminie, a drugi  nie został wypełniony za pomocą generatora.
  • Spośród 50 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, Komisja Konkursowa . zdecydowała o dofinansowaniu 24 projektów na łączną kwotę 404 400,00 PLN.
  • Z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, spowodowanej wirusem COVID-19, zwłaszcza brak możliwości podróżowania z / do Rosji, zrealizowanych zostało w sumie 18 projektów. Wnioskodawcy, którzy z wymienionych wyżej przyczyn obiektywnych nie mogli zrealizować swoich przedsięwzięć w 2020 roku, wyjątkowo będą mieli możliwość wykorzystania przyznanego dofinasowania w 2021 roku bez ponownego udziału w procedurze konkursowej, jeśli tylko pozwolą na to okoliczności.

W 2020 r. z dofinansowania skorzystały następujące podmioty:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Piśmiennictwo mazurskich staroobrzędowców (wystawa w Muzeum w Wojnowie) – 12 500,- PLN

2. Fundacja Joachima Lelewela - Upamiętnienie obrony Kresów Wschodnich przed Sowietami w 1939 r. Rozwój strony internetowej – 8 400,- PLN

3. Fundacja Wspieram - Festiwal Polskich Filmów Wisła w Rosji – 35 000,- PLN

4. Instytut Studiów politycznych PAN - Konferencja naukowa „II wojna światowa w pamięci zbiorowej i polityce państw byłego bloku wschodniego”  - 10 000,- PLN

5. Miasto Łódź - XV Liceum Ogólnokształcące - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej dla uczniów – 8 000,- PLN

6. Fundacja ARI ARI - Spacery lokalne. Historie polsko-rosyjskie na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej – 30 000,- PLN

7. Fundacja Rozwoju Regionalnego  BIELIK - Upamiętnienie żołnierzy radzieckich poległych na terenie Polski – rozszerzenie informacji o cmentarzach radzieckich na stronie pamiec1945.pl – IV edycja – 20 000,- PLN

8. Stowarzyszenie Animacji Kultury Folkowisko - Spotkania Artystyczne - Rozstaje 2020 – 13 000, - PLN

9. Fundacja Muzyka Cerkiewna - 39. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej.  W ramach imprez towarzyszących prezentacja rosyjskiej sakralnej muzyki chóralnej (koncerty w Warszawie i Białymstoku) – 35 000,- PLN

10. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TŁOKA - Festiwal Bajki Rosyjskiej – 5 850,- PLN

11. Maria Wiernikowska - Development filmu dokumentalnego – 25 000,- PLN

12. Stowarzyszenie Twórców „Cztery wymiary to dla nas za mało” - Polsko-rosyjskie laboratorium reżyserskie „Sąsiedzi” – 16 000,- PLN

13. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich - Panel dyskusyjny podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy – 12 000,- PLN

14. Stowarzyszenie „Parafiada” - Pamięć dla przyszłości – konferencja młodych historyków w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej – 20 000,- PLN

15. Stowarzyszenie „Za wolną Rosję” -Wystawa plenerowa rosyjskiego rysunku satyrycznego oraz karykatury o treści społeczno-politycznej – 35 000,- PLN

16. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Filologii Słowiańskiej KUL - Sympozjum dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego jako obcego – 6 050,- PLN

17. Olga Morozowa (Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej „RUSOFIL”) - Festiwal Polskiej Rosyjskiej Animacji Filmowej w Łodzi – 8 500,- PLN

18. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Iwan Bunin w Polsce. Panel dyskusyjny i wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej – 13 000,- PLN

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more