X Otwarty Konkurs

Otwarty Konkurs Zdalnie

Termin składania wniosków upływa 12 marca 2021 r.

Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! 

CO? 
Dofinansowujemy przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia między Polską i Rosją. Forma zależy od Ciebie. Konferencja, wystawa, koncert, strona internetowa, aplikacja, podcat... offline lub online… Bądź kreatywny!

KTO? 
Każdy kto ma pomysł i zapał do pracy! Zapraszamy instytucje publiczne, szkoły i wyższe uczelnie, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, fundacje oraz osoby fizyczne.

JAK?

Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej za pomocą generatora na stronie: http://otwartykonkurs.cprdip.pl/ a następnie wygenerowany PDF przesłać w wersji papierowej do Centrum (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Centrum, nie stempla pocztowego).

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more