V Otwarty konkurs w liczbach:

 • Na „V Otwarty Konkurs” wpłynęło 60 wniosków - z tego 1 po terminie.
 • Wnioskodawcy ubiegali się w nich o dofinansowanie w łącznej wysokości 1 835 782  zł.
 • Z powodów błędów formalnych pozostawiono bez rozpoznania 4 wnioski, a 1 wnioskodawca wycofał się z konkursu sam.
 • Pozostałe 54 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r.  rekomendowała do dofinansowania 23 przedsięwzięcia na łączną kwotę 304 000 zł.

Rekomendowane podmioty do dofinansowania:

 1. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO Bystrzyca Kłodzka - projekt edukacyjny "Młodzież wobec historii"
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Koło Geologów - wyjazd studyjny nad Bajkał - badania budowy geologicznej jeziora
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo - interdyscyplinarny projekt "Polsko-Rosyjski Dialog Kultur"
 4. Legnickie Centrum Kultury - wystawa rysunków i malarstwa satyrycznego ze zbiorów Galerii Satyrykon w Sankt Petersburgu
 5. Fundacja Joachima Lelewela - debata publiczna "Kaliningradzka Polonia - most między Polską a Rosją"
 6. Fundacja „Kultura Nie Boli” - blok rosyjski w ramach Big Book Festival - spotkanie z Borisem Akuninem i Dmitrijem Bykowem
 7. Polska Fundacja Artystów Scenicznych „Plac Teatralny” - forum polskich i rosyjskich młodych twórców teatru "Kulturalne Mosty"
 8. Fundacja Rozwoju Regionalnego „Bielik” - serwis internetowy dot. miejsc pochówku żołnierzy sowieckich "Pamięć i Prawda"
 9. Instytut Promocji Nauki i Edukacji - projekt "Toruń poznaje Rosję" - stworzenie filmu o rosyjskich śladach w Toruniu i publiczne czytanie reportaży o Rosji
 10. Henryk Hollender - przygotowanie materiałów do publikacji o polskich bibliotekach w czasopiśmie "Otkrytyj Dostup"
 11. Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej - "W stronę dialogu" - seminarium i wykłady na temat rosyjskiej myśli społeczno-politycznej
 12. Miejska Biblioteka im. M. Dąbrowskiej w Słupsku - projekt kulinarny "Smaki Rosji"
 13. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych w Poznaniu - cykl debat i wykładów "Nowa Narracja"
 14. Uniwersytet Warszawski - Biblioteka Uniwersytecka - badania w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Rosji
 15. Marcin „Rene” Wawrzkiewicz - "Design Special Poland - Russia" - seria wydarzeń poświęconych projektowaniu graficznemu
 16. Gmina Trąbki Wielkie - Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich - "Młodzież przełamuje stereotypy - tydzień z kulturą, tradycją i językiem rosyjskim"
 17. Fundacja Europejska Akademia Dyplomacji - Visegrad School of Political Studies Meets Russia – “Empowering Civil Society”
 18. Fundacja Wspieram - III Polsko-Rosyjskie Forum Koprodukcji
 19. Fundacja HumanDOC - "Polacy oczami Rosjan, Rosjanie oczami Polaków" - polsko-rosyjska selekcja konkursu fotograficznego
 20. Słupski Ośrodek Kultury - "Słowiańskie bratnie" - cykl spotkań na temat Rosji i warsztaty street art'u
 21. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne TŁOKA - cykl wydarzeń społeczno-kulturalnych upamiętniających męczeństwo Rosjan oraz więźniów niemieckich obozów jenieckich w 75. rocznicę utworzenia Frontstalagu 307
 22. Fundacja Pogodna Szkoła - konferencja „Święty Andrzej Apostoł  - łącznik religii i kultury Polaków i Rosjan w naszej wspólnej historii i sztuce.”
 23. Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza - spotkanie z poezją rosyjską podczas Międzynarodowego Festiwalu Literackiego – Czas Poetów 2016

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.