Centrum, realizując ustawowy obowiązek inicjowania i wspierania polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży, ogłosiło na początku 2013 r. drugą edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013”.

Konkurs był otwarty dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Adresatem projektów była ucząca się młodzież w wieku 13–26 z Polski i Rosji. Centrum dotowało tylko projekty, w których aktywny udział brało minimum 10, maksimum 20 uczestników z każdego kraju, oraz które przewidywały zorganizowanie dwóch wizyt: młodzieży polskiej w Rosji oraz rosyjskiej w Polsce.

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013 - w liczbach:

 • wpłynęło 86 wniosków (w tym 8 po terminie)
 • opiewających na ponad 8,3 mln zł (w tym wysokość dofinansowania z Centrum ponad 5 240 000)
 • średnia wysokość wnioskowanej dotacji wynosiła blisko 67 200 zł
 • przewidujących udział ponad 2700 uczestników
 • z tego wymogi formalne spełniło 61 wniosków
 • udzielono dofinansowania 26 wnioskom na łączną sumę 1 116 554 złotych (w wysokości od 16 556 do 75 000 złotych)
 • co oznaczało udział w wymianie 700 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów)
 • w tym partnerów rosyjskich z Obwodu Kaliningradzkiego (5 partnerów), Rosji centralnej (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław, Kursk - 5), Petersburga i okolic (10), Syberii (2), Obwodu Archangielskiego (2)

Uczestnicy projektu

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor Centrum udzielił dofinansowania wszystkim 26 wnioskodawcom. Po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych na program wymiany młodzieży z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisja Konkursowa zaproponowała dofinansowanie kolejnych ośmiu projektów na łączną kwotę 408 967,68 zł. Po rezygnacji z realizacji przedsięwzięć przez dwa podmioty Centrum przyznało ostatecznie dofinansowanie 32 wnioskodawcom na łączną sumę 1 452 330,38 zł. W programie wymiany wzięło udział blisko 800 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (i ponad opiekunów). Wszystkie projekty zostały zrealizowane w 2013 r.

Najliczniejszą grupę wśród zwycięskich wnioskodawców stanowiły samorządy – 11 podmiotów, następnie szkoły i stowarzyszenia oraz fundacje – po 9 podmiotów i uczelnie wyższe – 2 podmioty oraz po 1 domu kultury i placówce wychowania pozaszkolnego. Geograficznie najwięcej wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie – po 6 – pochodziło z województw śląskiego i warmińsko-mazurskiego, po 3 z województw dolnośląskiego i łódzkiego, po 2 z małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego, po 1 z lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W przypadku partnerów rosyjskich rozkład geograficzny przedstawia się następująco: obwód królewiecki: 9 partnerów, centralna Rosja (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław, Kursk, Riazań) – 8 partnerów, północno-zachodni okręg federalny (Petersburg, Archangielsk, Priozersk, Jareńsk) – 13 partnerów, syberyjski okręg federalny (Krasnojarsk, Nowosybirsk, i Usole Syberyjskie) – 3 partnerów.

Tematy przewodnie w 2013 r.: 

 • „Małe ojczyzny – z kogo jesteśmy dumni? Śladami lokalnych bohaterów”;
 • „Polacy i Rosjanie – portret wzajemny na przykładzie wybranych dzieł literackich”;
 • „Wzajemne inspiracje muzyczne”;
 • „Życie codzienne Polaków i Rosjan”;
 • „Polska i Rosja w fotografii”;
 • „Architektura klasycystyczna w Polsce i Rosji”.

Lista polskich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” w 2013 roku:

 • Gmina Radziechowy-Wieprz
 • Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca, Ruda Śląska
 • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Roberta Schumana, Myszków
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Bystrzyca Kłodzka
 • Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin”, Platerów
 • Gmina Sępopol
 • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie/Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Legnica
 • Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk
 • Towarzystwo Muzyczne„Bałałajki”, Łódź
 • Gmina Masłów – Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
 • Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
 • Gmina Miejska Gorlice
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi
 • Powiat braniewski – Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
 • Miasto Poznań – Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Bartoszyce
 • Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Lublin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Urząd Miasta Katowice – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, Katowice
 • Powiat Olecki – Zespół Szkół Technicznych w Olecku
 • Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana, Kraków
 • Piastun – Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży, Opole
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach
 • Gimnazjum nr 19 w Gdańsku
 • Gmina Orneta – Gimnazjum nr 2 w Ornecie
 • Stowarzyszenie „Serduszko dla dzieci”, Warszawa
 • Gimnazjum nr 4 w Tychach
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej