"Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016" w liczbach:

 • Na konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” wpłynęło 56 wniosków - z tego 4 wpłynęły po terminie.
 • Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości 3 670 917 zł.
 • Z powodów wad formalnych pozostawiono bez rozpoznania 5 wniosków.
 • Pozostałe 47 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. na drodze uchwał rekomendowała do dofinansowania 30 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 712 420,61  zł.
 • Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej oraz po uwzględnieniu dostępnej puli środków, na podstawie rozstrzygnięć Dyrektora Centrum o przyznaniu dofinansowania powiadomiono 21 wnioskodawców:

 1. Europejska Fundacja Edukacji i Rozwoju
 2. Miasto Poznań – Liceum Ogólnokształcące nr XI;
 3. Powiat Wrocławski – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce;
 4. Stowarzyszenie IKE;
 5. Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca;
 6. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy;
 7. Gmina Radziechowy-Wieprz – Gimnazjum w Wieprzu;
 8. Miasto Kielce – Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach;
 9. Powiat Olecki – Zespół Szkół Technicznych w Olecku;
 10. Powiat Brodnicki;
 11. Powiat Braniewski – Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie;
 12. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Opolski Oddział Wojewódzki;
 13. Gmina Młynary – Zespół Szkół w Młynarach;
 14. Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży;
 15. Stowarzyszenie „Kreatywna Szkoła”;
 16. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 17. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach „Bliżej Dziecka”;
 18. Miasto Opole – Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego;
 19. Miasto Tychy – Gimnazjum nr 4 im. Kardynała S. Wyszyńskiego;
 20. Gmina Sępopol;
 21. Gmina Rozdrażew – Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

Tematy przewodnie "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2016":

 1.  „Hymn, flaga, godło – symbole narodowe Polski i Rosji. Geneza, tradycja, znaczenie”;
 2.  „Historia Polski i Rosji w malarstwie obu krajów”;
 3.  „<<Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać>>. Jakie szanse i możliwości daje nam wolontariat”;
 4.  „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Zabawmy się w futurologa.  Dom i miasto przyszłości  - nasze wizje”;
 5.  „Katolicyzm i prawosławie - dwa wyznania, jedna wiara”.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej